Szkolenia dla firm i instytucji

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oraz Kodeks Pracy narzucają obowiązek na pracodawcy, aby wyznaczył osoby, które mają być przeskolone z udzielania pierwszej pomocy, oraz musi zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Szerzej o wymiarach prawnch znajdziesz w zakładce Prawo w ratownictwie.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, każdy z nas powinien wiedzieć jak zaaragować. Dzięki odpowiednim szkoleniom z zakresu pierwszej pomocy jesteśmy w stanie tą wiedze przekazać. W życiu spotykamy się raczej z sytuacjami prostymi związanymi z chorobami bądź urazami. Czasami jednak może się zdarzyć, że będziemy w sytuacji, która bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu poszkodowanemu. Wtedy przyda się kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w firmie obejmuje:

  1. Ocenę miejsca zdarzenia
  2. Zarządzanie akcją ratunkową
  3. Pierwsza pomoc
  4. Oznakowanie miejsc udzielania pierwszej pomocy
  5. Sprawdna obsługa apteczki
  6. Pomoc tlenowa

Szkolenie możemy poszerzyć dla odpowiedniej grupy tematyczno-zawodowej analizując możliwe scenariusze niesienia pierwszej pomocy.

Szkolenie kończy się wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Czas trwania od 4 do 8h w zależności od wybranego szkolenia.

Kursy pierwszej pomocy dedykujemy również instytucjom państwowym i oświatowym. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach praktycznych, które mają na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych podczas prowadzenia skutecznej akcji ratunkowej. Każdorazowo dopasowuemy się do potrzeb instytucji, a oprócz funkcji edukacyjnej, nasze szkolenia pełnią też rolę integracyjną dzięki wspólnym ćwiczeniom, kreowaniu sytuacji, działania w grupach i dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów.szkolenie dla instytucji

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny, dlatego organizujemy pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy dla najmłodszych dzieci, uczniów szkół podstwawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla ich opiekunów - nauczycieli.

Należy być świadomym, iż w tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, nietrudno o wypadek. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.

Instytucje państwowe, jako miejsca publiczne muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy, a personel przeszkolony do użycia tegoż sprzętu i udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania od 4 do 8h w zależności od wybranego szkolenia.

Kursy rekreacyjne

Kursy techniczne

Kursy instruktorskie

Kursy pierwszej pomocy

Kontakt:

 
tel. +48 531 878 858
 

CopyRights © 2012 - www.pletwal.eu | HSolutions - projektowanie stron internetowych